Search

Arctic Addmix

Forcerar cementhärdning vid låga temperaturer. Härdningen fortsätter ner till -15 °C. Kompatibel med alla Portlandcement. Säkerställ cementhalten i murbruket som ska användas, rekommendation >20% räknat från torrvikten.

Bruksanvisning: Blanda tillsatsmedlet med den färdiga cement-vattenblandningen. Produkten kan också blandas med vatten, se till att saltet löser sig helt. I en brukkvarn ska blandningstiden vara minst 5 min. Rekommenderad temperatur för massan är +20 °C | +/-5 °C. Obs! Överdriven användning av vatten försämrar funktionaliteten (vatten-cement-förhållandet bör vara <0,5).

Dosering: 2 - 4 % av cementets vikt, när lufttemperaturen är +5 °C ... -15 °C. Förpackningens innehåll kan delas. Funktionen har testats med S30 och S100 torrbetong, i andra bruk bör ett funktionalitetstest alltid göras.

pH-värde: ca 6

Kloridinnehåll: <0,01 % (skadar inte armeringen)

Hållbarhet: minst 2 år

Tuotetiedot

Koko Väri EAN Koodi
500 g 6418091160918

Tekniset Dokumentit

Search