Search

Mögel Tillsats 0.5 L

Tillsatsmedel för bekämpning av mögeltillväxt i vattenlösliga material såsom dispersionsfärger, spackel, fogmassor, murbruk, puts och tapetklister. Förhindrar tillväxt av mögel, svamp, alger och mossa på ytan. Mögelskyddet tillsätts med beaktande av blandningsförhållandena. Ger omedelbart och långvarigt skydd mot mögel och mikrobiell tillväxt.

Dispersionsfärg: tillsätt 25 ml MELLERUD Mögel Tillsats / 1 liter färg. En flaska (500 ml) räcker till 20 liter färg. Blanda väl.

Murbruk och puts: tillsätt 50 ml MELLERUD Mögel Tillsats / 1 liter blandningsvatten. Blanda murbruket enligt anvisningarna.

Tapetklister: tillsätt 250 ml MELLERUD Mögel Tillsats till blandningsvattnet / klisterpaket (200 g). Blanda klistret enligt anvisningarna.

Mer information om produkten finns på Mellerudshemsida.

Tuotetiedot

Koko Väri EAN Koodi
0.5 L 4004666110628

Tekniset Dokumentit

Search