Search

Filler J - Fogmassa

Användningsklar, vattenlöslig grå fogmassa. För fogspackling av gipsskivor på vägg- och takytor inomhus, speciellt för installering fogband.

Lämplig för fogspackling av gipsskivor på vägg- och takytor i torra interiörer, speciellt för installering fogband. Passar även för byggunderlag som betong, lättbetong, puts och träfiberplattor samt utjämning av målade ytor. Slipning och målning 2-10 timmar efter spackling.

Produktegenskaper:

  • Kornstorlek <0,070 mm
  • Torktid: vid +20°C 1mm/timme
  • Driftstemperatur +5°C...+35°C
  • Utsläppsklass för byggmaterial: M1
  • Rekommenderat sandpapper: 120

 

m1 logo

 

Godkännandeinformation: 

M1-certifikat

Prestandadeklaration

Tuotetiedot

Koko Väri EAN Koodi
10 L 6418091030785

Tekniset Dokumentit

Search